Ngủ dã man

Đã lâu không gặp
Khoai tây đây

Ối zời ơi
Tôi phải thưc dậy
Tôi đã ngủ dã man
Hơn 1 năm...

3 năm trước...
Tôi đã không thể nói tiếng việt và lúc nào cũng không thể hiểu gì cả

1 năm trước...
Tôi có thể nói tiếng việt một chút, hiểu một chút

Hiện nay...
Tôi quên mất tiếng việt
Tôi học lại tiếng việt và cố gắng

1 năm sau...
Tôi sẽ có thể nói tiếng việt nhiều, hiểu nhiều

3 năm sau...
Tôi sẽ trở thành người việt nam

Có lẽ nhé

ngu.png


この記事へのコメント

SPNSORED LINK