Chao xìn tất cả mọi người ^^

Chao xìn! Tất cả mọi người ơiiiii
Tên tôi là "Khoai Tây" nhưng tôi không phải là khoai Tây và khoai tây đâu!!
Tôi 90% là khoai Nhật, 10% là khoai Việt.
Tôi sống ở Việt Nam 2 năm rồi.
Hiện tại tôi đang học tiếng Việt.
Tôi muốn trở thành 100% là người Việt Nam.
ahihi^^

tiengvietkt_profile_image.png


この記事へのコメント

SPNSORED LINK