Bình thường thôi!

Tất cả mọi người ơiiiii Tôi là khoai tây Tiếng Việt khó ư? ベトナム語難しい? こう聞かれた時はこう答えよう^^ Bình thường thôi! 楽勝だい!

続きを読む

Chao xìn tất cả mọi người ^^

Chao xìn! Tất cả mọi người ơiiiii Tên tôi là "Khoai Tây" nhưng tôi không phải là khoai Tây và khoai tây đâu!! Tôi 90% là khoai Nhật, 10% là khoai Việt. Tôi sống ở Việt Nam 2 năm rồi. Hiện tại tôi đang học tiếng Việt. Tôi muốn trở thành 100% là người Việt Nam. ahihi^^

続きを読む

SPNSORED LINK